สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลมเหสักข์

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-6357123 ต่อ 106 , Email : md.hr106@gmail.com

เภสัชกร

2 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย/เพศหญิง
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยห้องจ่ายยา

4 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 •  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 •  เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 •  รับทั้งมีประสบการณ์ และจบใหม่

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

3 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้คล่อง

เจ้าหน้าที่บัญชี

2 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย/ เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA)

5 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

พยาบาล

12 ตำแหน่ง

Requirements

ตำแหน่ง

อัตรารับ

 • แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)

2

 • แผนกฉุกเฉิน (ER)

3

 • แผนกห้องผ่าตัด (OR)

3

 • หอผู้ป่วยใน (Ward)

3

 • หน่วยประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย (Referral center)
-  ปฏิบัติงาน Back office
-  สามารถ Code ICD10, ICD9 ได้

1

นักรังสีเทคนิค

1 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย/เพศหญิง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • วุฒิปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิค
 • มีความรู้ด้านศัพท์ต่างๆทางรังสีเทคนิค
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

2 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6  ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

ช่างซ่อมบำรุง

1 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสถาบัน

พนักงานขับรถยนต์

1 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา  ม.3  ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับรถ (ยังไม่หมดอายุ)
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่กฎหมายห้ามขับรถ เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ โรค-ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์

2 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.  ขึ้นไป
 • มีทักษะในการพูด อ่อนน้อม สุภาพ  สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ดี

แม่บ้าน

5 อัตรา

Requirements

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้
 •  มีความกระตือรือร้น

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

2 ตำแหน่ง

Requirements

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้